Liturgiczne święto św. Wojciecha

23.04.2019 r. (wtorek) w Kościele katolickim obchodzone jest święto ku czci św. Wojciecha, biskupa Pragi, misjonarza, męczennika, głównego patrona Polski.  Ze względu na przypadającą Oktawę Wielkanocy, zostało ono przeniesione z daty własnej (23 kwietnia) na wtorek 30 kwietnia 2019 r.

Św. Wojciech został zamordowany 23 kwietnia 997 r. przez pogańskiego kapłana podczas pracy misyjnej w praskim grodzie Chollin (dziś wieś Święty Gaj). Został on uderzony włócznią w serce. Ciału odcięto głowę i nabito na pal jako wyraz hańby. Głowę z pala zdjął potajemnie i przewiózł do Gniezna nieznany człowiek. Niedługo po tym Bolesław I Chrobry złotem wykupił resztę ciała Wojciecha i rozkazał pochować w Gnieźnie. W 999 r kanonizował go papież Sylwester II. W 1000 r. do jego grobu pielgrzymował Otton III (podczas zjazdu gnieźnieńskiego). W czasie wizyty Ottona III, w Gnieźnie założono metropolię arcybiskupią, której Wojciech został patronem. Św. Wojciech jest patronem Polski i Czech. Jego doczesne szczątki spoczywają w srebrnym relikwiarzu w Archikatedrze Gnieźnieńskiej – na zdjęciu.