Niedziela Świętej Rodziny

29.12.2019 r. w pierwszą niedzielę po Narodzeniu Pańskim, Kościół katolicki celebruje święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

Niedziela ta ma przypominać nam o niezwykłej wadze rodziny we współczesnym świecie opartej na sakramentalnym związku kobiety i mężczyzny. Uświadamia nam, że za wzór działania w chrześcijańskiej rodzinie powinniśmy uważać Najświętszą Rodzinę z Nazaretu: Jezusa, Maryję i Józefa.