80. rocznica wybuchu II wojny światowej

01.09.2019 r. (niedziela) przypada 80. rocznica napaści Niemiec na Polskę, która zapoczątkowała II wojnę światową.

Ojcowie cystersi serdecznie zapraszają na Mszę św. o godz. 11.30 i wspólną modlitwę w intencji pokoju i rychłego zakończenia wszystkich konfliktów zbrojnych i bratobójczych walk , oraz za tych którzy w czasie II wojny światowej stanęli bohatersko w obronie naszej Ojczyzny i którym to zawdzięczamy wolność.