Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

14.09.2018 r. (piątek) w Kościele katolickim celebrowana jest uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Święto szczególnie uroczyście obchodzone jest w sanktuariach w których znajdują się relikwie Krzyża Świętego – w cysterskim Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie – Mogile czy Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu.

Historycy nie są zgodni co do daty odnalezienia Krzyża na którym umarł Jezus, starożytna legenda podaje, że stało się to ok. roku 326, a odnalazła go św. Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego. Na wieść o cennym znalezisku, cesarz rozkazał na Kalwarii wybudować Bazylikę ku czci Krzyża Św. zaś obok niej wystawiono Bazylikę Zmartwychwstania Pańskiego. Obie Bazyliki 13.09.35 r. zostały poświęcone. I właśnie na pamiątkę tego wydarzenia co roku 13 września obchodzono uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Reforma liturgii w 1969 r. przeniosła uroczystości na dzień 14.09.