79. rocznica wybuchu II wojny światowej

01.09.2018 r. (sobota) przypada 79. rocznica napaści Niemiec na Polskę, która zapoczątkowała II wojnę światową.

Ojcowie cystersi serdecznie zapraszają na Mszę św. o godz. 18.00 i wspólną modlitwę w intencji pokoju i rychłego zakończenia konfliktów zbrojnych i bratobójczej walki na Ukrainie, oraz za tych którzy w czasie II wojny światowej stanęli bohatersko w obronie naszej Ojczyzny i którym to zawdzięczamy wolność.