Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

08.12.2017 r. (piątek) Kościół katolicki celebruje uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny ogłosił 08.12.1854 r. papież Pius IX.

Wyraża on prawdę o tym, że rodzice Maryi – Joachim i Anna – poczęli swoją córkę, która została przez Boga zachowana od zranienia grzechem pierworodnym.